¥ Tỉ giá: 1 Tệ = 3,750 Đồng

Hotline: 0935916668 (GIỜ LÀM VIỆC: 8:30 - 17:30)

Bảng giá

Bảng giá Dịch vụ Nhập Khẩu Chính ngạch

Bảng giá Dịch vụ Nhập Khẩu Chính ngạch

Báo giá chi phí Nhập khẩu Chính ngạch

Bảng giá Dịch vụ Order - Vận chuyển Line thường

Bảng giá Dịch vụ Order - Vận chuyển Line thường

Mô tả ngắn gọn các chi phí phát sinh của đơn mua hàng hộ